Política de privacitat

1. Objecte

{NOM SOCIAL} ha assumit el compromís de protegir la seva privacitat i les seves dades personals. En aquesta Política de Privacitat, l'informem de la forma en la qual protegim les seves dades personals. Li recomanem llegir-la abans d'accedir al contingut digital de la web.

{NOM SOCIAL} defensa ferventment els drets fonamentals a la privacitat i a la protecció de les dades personals, així com el compliment de les lleis estatals i europees relatives a la privacitat.

En aquesta declaració de privacitat es descriu com {NOM SOCIAL} tracta i protegeix les dades personals de les persones que utilitzen el nostre web, així com en el context de les nostres activitats internes.

2. Responsable del Tractament

El responsable de tractament de les dades personals que ens facilita el web és {NOM SOCIAL}, amb domicili social en {ADREÇA}. El correu electrònic de contacte és {EMAIL}. Per a qualsevol consulta sobre el tractament que fem de les seves dades, exercici de drets o altres temes relacionats, pot enviar un correu electrònic a l'adreça {EMAIL}.

3. Dades que recopilem

Les dades personals, que si s'escau siguin facilitades pels usuaris, podran ser tractades per {NOM SOCIAL} com a Responsable de Tractament, sent en tot moment conservades i tractades en territori Europeu.

Quan per a recaptar aquestes dades personals s'utilitzin formularis, les dades facilitades per l'usuari s'entendran que són correctes, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles en el nostre web i qui respon de la seva veracitat.

4. Finalitats dels tractaments de les dades personals

Les dades personals que ens faciliti en el formulari de contacte en aquest web, seran tractades amb la finalitat de donar resposta a les seves consultes.

5. Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per als tractaments de les dades personals per a donar resposta a les sol·licituds és l'interès legítim.

6. Terminis de conservació de les seves dades personals

El temps necessari per a donar resposta a les seves peticions. Després d'aquest temps romandran bloquejades durant un període de 6 mesos per a qualsevol problema que es pugui produir. Una vegada complert aquest període les seves dades seran esborrades i destruïdes.

7. Comunicació de les seves dades personals a tercers

{NOM SOCIAL} no comunicarà les dades personals que ens ha facilitat a cap tercer excepte requeriment judicial o de l'Administració Pública en l'exercici de les seves potestats.

8. Drets que es poden exercir

Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a {NOM SOCIAL} s'estan tractant les seves dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat amb la qual es van lliurar així com revocar el consentiment atorgat. L'exercici d'oposició al tractament de les seves dades i també pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

L'exercici de portabilitat no aplica en aquest cas pel tipus i finalitat del tractament de les dades personals.
L'exercici a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, comentar-li que {NOM SOCIAL} no fa cap tipus d'aquests tractaments.

L'exercici dels drets anteriorment indicats es poden sol·licitar per correu postal o electrònic, adjuntant còpia del DNI o passaport i exposant el dret que vol sol·licitar davant {NOM SOCIAL} a les adreces facilitades en el punt 2 d'aquesta Política.

9. Dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control

En tot moment podrà presentar reclamació davant l'autoritat de control competent. www.aepd.es

10. Mesures de seguretat que s’apliquen a les dades personals

{NOM SOCIAL} aplica les mesures tècniques i organitzatives necessàries tenint en compte els riscos que presenten els tractaments de les dades personals, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzat a aquestes dades personals.

L'aplicació de les mesures tècniques i organitzatives previstes tenen en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats dels tractaments, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.
{NOM SOCIAL} aplica aquestes mesures de seguretat per a garantir un nivell de seguretat adequada per a mitigar els riscos detectats en les anàlisis efectuades prèviament als tractaments i durant tot el cicle de vida de les dades personals i els seus tractaments.

11. Canvis en la Política de Privacitat

{NOM SOCIAL} es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat quan sigui necessari per a adaptar novetats legislatives o altres regulacions, per a les bones pràctiques i procediments del mateix {NOM SOCIAL} i per requeriment de les autoritats de control.

No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regiran per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al web, sense perjudici del que disposa en el Reglament General de Protecció de Dades i en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. Recomanem als usuaris la seva lectura abans de cada accés i navegació pel web.

© Els ous de l'Oriol 2021 | Política de privacitat | Política de cookies | Avís legal